Съвети при преместване – Своевременното планиране и подходящата организация са важни за успешното преместване. Избирайки опитна и професионална фирма за пренасяне, Вие намалявате стреса, който съпровожда едно преместване. Във фирма „Хамали Грийн“ се стараем да направим Вашето преместване възможно най-гладко.

Нашият списък със съвети за преместването е лесен за следване и ще помогне на Вас и Вашето семейство или офис да се подготвите успешно, като по този начин, ще улесните и нас.

съвети при преместване

• Обадете се на няколко фирми за хамалски услуги, обяснете им какво ще искате от тях и поискайте ориентировъчна цена.

• След като изберете фирма, организирайте предварителен оглед. При предварителния оглед човек от фирмата ще ви посети за да направи оглед; той ще се запознае със спецификата по преместването и ще ви каже крайната цена.

• След като изберете фирма и уточните крайната цена, уговорете си точна дата и час на преместването. Желателно е това да бъде поне един два дни предварително.

• Ако сте решили сами да опаковате багажа си направете го предварително. Съберете лесно чупливите предмети в един кашон и го надпишете.

• Ако фирмата, която сте избрали ще пакетира вещите Ви, организирайте опаковането да стане 1-2 дни преди преместването.

• Осигурете безпрепятствен достъп на камиона до входа на блока и до местата където трябва да се товари и разтоварва багажа.

• Проверете дали работят асансьорите, при нужда вземете телефона на асансьорния техник.

• По възможност демонтирайте стъклените витрини и рафтове от мебелите или оставете това на нас.

• Не поливайте цветята за да избегнете разливане по време на преместването.