Международен транспорт

Транспорта на всичко, което се доставя през границите, може да доведе до усложнения, но за щастие в рамките на ЕС получаването и изпращането на международни доставки и транспорта на стоки е лесно и опростено. Въпреки че може да има повече усложнения, отколкото при вътрешна доставка, транспорта до Англия е достъпна услуга.

Когато ще изпращате нещо в международен план, винаги трябва да сте сигурни, че е добре подготвен за транспортиране и да правите изследвания за съответните превозвачи.

Транспорт Англия
Транспорт до Англия

Подготовка на Вашите стоки за транспорт до Англия – Ние от Хамали Грийн можем да участваме активно по време на целият процес на пакетиране, товарене, надзор, транспортиране и разтоварване на вашите стоки.
Документиране на състоянието на вашите елементи, които ще бъдат транспортиране.

Преди да опаковате стоките си за транспортиране до Англия, трябва да регистрирате състоянието, в което се намират. Това е важно за всякакви претенции за щети, които може да предявите в последствие при възникнал проблем.

Добра идея е също да направите снимки на доставката си, което може да послужи като твърдо доказателство за състоянието й, преди да се изпрати до Англия.

Опаковане на стоки за транспорт до Англия

Осигуряване и опаковане на стоки за транспорт до Англия и други страни в ЕС

 

За транспортиране на предмети с движещи се части като машини или неща, които могат да се разпаднат (като мебели), винаги трябва да сте сигурни, че те са закрепени и заключени на място, тъй като движението по време на транспортиране може да ги повреди. За да спестите място, елементите, които могат да бъдат разглобени, трябва да бъдат разглобени преди да бъдат опаковани.

При опаковане на продуктите мислете за меки подложки, които са от значение  за крехките предмети, поддържат нещата по време на движение и ги правят по-лесни за поставяне в кашоните за транспорт. Те са ключови при опаковането на стоки за транспорт.

Разберете за цената на транспорт до Англия. Таксите на митници, пътни такси и др.


Предлагаме транспорт и транспортни услуги до следните страни: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединено Кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

Оставаме на разположение за повече информация. Ако желаете транспорт до Германия, не се колебайте да ни потърсите на: тел: 0886 916 355